Högre nivåns missförstånd

En del har kritiserat Leonard Peikoffs induktionsteori så som den presenteras i David Harrimans bok The Logical Leap. Enligt teorin finns det första nivåns generaliseringar som utgörs av första nivåns begrepp. Första nivåns begrepp är begrepp som direkt refererar till konkreter på den varseblivbara nivån och som varken behöver begrepp för att förstås eller definieras. De är med andra ord begrepp som kan definieras ostensivt, det vill säga genom att bara peka på vad det är man menar. Exempel: boll, gräs, röd, rund, bord.

Första nivåns generaliseringar är således generaliseringar som syftar direkt till den varseblivbara nivån. Ett exempel på en första nivåns generaliseringar i boken är ”bollar rullar när man knuffar på dem”. För att göra den här typen av generaliseringar, det vill säga begreppsliggöra dessa direkt observerbara kauala samband, behövs inget annat än en uppsättning av första nivåns begrepp. Allt som krävs för att göra denna generalisering är att man besitter första nivåns begrepp som ”boll”, ”rullar” och ”knuffar”.

Högre nivåns begrepp, ”abstraktioner från abstraktioner”, kräver att man redan har begrepp för att man ska kunna bilda dem, förstå dem eller definiera dem. Här är några uppenbara exempel på högre nivåns begrepp: atom, möbel och rättvisa. Du kan inte bilda, förstå eller definiera begreppet möbel utan att först veta att det finns sådana saker som bord och stolar och att de skiljer sig från andra stora saker som finns och används i människors hem, som till exempel diskmaskiner, tvättmaskiner, kylskåp eller dörrar, element och fönster. Detsamma är, uppenbarligen, också sant om andra högre begrepp som ”atom”, ”möbel”, ”rättvisa”.

En del har dock fått för sig efter att ha läst Introduction to Objectivist Epistemology (ITOE) att första nivåns begrepp endast är entitetsbegrepp. Det vill säga begrepp som endast refererar till saker, inte deras egenskaper eller vad de gör. Varifrån kommer denna idé? De tror att det kommer ifrån Ayn Rand som säger följande i ITOE:

The first concept man forms are concepts of entities – since entities are the only primary existents. (Attributes cannot exist by themselves, they are merely the characteristics of entities; motions are motions of entities; relationships are relationships among entities.)

In the process of forming concepts of entities, a child’s mind has to focus on a distinguishing characteristic – i.e., on an attribute – in order to isolate one group of entities from all others. He is, therefore, aware of attributes while forming his first concepts, but he is aware of them perceptually, not conceptually. It is only after he has grasped a number of concepts of entities that he can advance to the stage of abstracting attributes and forming separate concepts of attributes. The same is true of concepts of motion: a child is ware of motion perceptually, but cannot conceptualize ”motion” until ha has formed some concepts of that which moves, i.e., of entities.

Om endast entitetsbegrepp är på den första nivån, då följer det att Leonard Peikoffs induktionsteori motsäger objektivismen och därför måste avfärdas som en dålig tillämpning av Ayn Rands epistemologi. En del har, som en följd av detta, gått så långt som att börja anklaga Leonard Peikoff, David Harriman och alla andra (t ex Harry Binswanger) som ställer sig bakom de grundläggande idéerna i The Logical Leap, för att vara förrädare till objektivismen, att vara falska objektivister. De menar dessutom att deras falskhet och förräderi kommer att leda till slutet för den objektivistiska rörelsen så som vi känner till den idag. Detta måste således inkludera mig själv också.

Detta är inget annat än rent struntprat som inte förtjänas att tas på allvar. Men för de som inte kan se varför vill jag göra det alldeles klart att allt vilar på en vantolkning av vad Ayn Rand säger och att ingenting kan rättfärdiga dessa anklagelser mot Peikoff, Harriman, Binswanger – och, via implikation, mig.

Från det faktum att de första begreppen barn normalt sett bildar är entitetsbegrepp följer det INTE att ENDAST entitetsbegrepp är på den första nivån. För att se detta behöver man bara titta på verkligheten. (Detta gör dock inte kritikerna: de stirrar istället sig blinda på formuleringar.)

Tittar vi på verkligheten ser vi att det finns massor med begrepp som vi kan bilda, förstå och definiera ostensivt, t ex bord, stol, katt, hund, bil, båt. Det finns däremot många saker som vi inte kan bilda, förstå eller definiera ostensivt, t ex möbel, djur, fordon. När vi öppnar ögonen ser vi inte möbler; vi ser bord och stolar. Och begreppet vore obegripligt om vi inte redan kände till saker som bord och stolar. När vi öppnar ögonen ser vi också bollar som *rullar*, eftersom vi *knuffar* på dem. Vi kan alltså förstå vad det innebär att någonting rullar eller när vi knuffar någonting genom att definiera det ostensivt, det vill säga genom att peka och säga ”Med ‘rulla’ menar jag det där” (pekar på en boll som rullar), inte det där (pekar på en boll i vila).

Om man inte nöjer sig med att titta på verkligheten, kan vi bara påminna oss om vad Ayn Rand säger i ITOE: ”What I call the ”first level” of concepts are existential concretes – that to which you can point as if it were an ostensive definition and say: ‘I mean this.’ Now, you can point to a table. You cannot point to furniture.” (ITOE, s 205.)

Det är sant att vi inte kan bilda, förstå och sedan explicit och *verbalt* definiera begrepp som ”rörelse” eller ”egenskap” utan att först ha entitetsbegrepp. Men det gör dem inte till högre nivåns begrepp, det vill säga abstraktioner från abstraktioner. Vi kan nämligen bilda, förstå och definiera dessa begrepp utan att explicit förlita oss på ett entitetsbegrepp. Vi kan ostensivt definiera sådana saker som ”rulla” och ”knuffa” (entiteters rörelser), eller ”rött” och ”grönt” (egenskaper hos entiteter). Orsaken är att de är alla på samma nivå: den varseblivbara nivån. Vi kan direkt se saker, en rörelse eller en färg och detta är tillräckligt för att vi ska kunna bilda, förstå och definiera begreppet ostensivt. Vi kan däremot inte direkt se ”atom”, ”möbel” eller ”rättvisa”.

Det enda man kan säga till försvar för dessa rationalister är att vi inte handskas med filosofins induktiva axiomer: första nivåns generaliseringar; den direkt varseblivbara verkligheten där vi alla börjar. Det enda som kan rädda dem undan från missförstånd på denna högre begreppsliga nivå, är att de granskar sina premisser.

Annonser

6 reaktioner till “Högre nivåns missförstånd”

 1. På vilket sätt är det mer fel att peka på en stol och säga ”det här är en möbel” än ”det här är en stol”? Båda fallen är en tolkning av sinnesintryck.

  Det finns knappast heller någon anledning till påståendet att begreppen måste skapas hierarkiskt. Det verkar väl lika rimligt att lära sig begreppet ”möbel” först, för att sedan identifiera specialfallen ”stol” och ”bord”.

 2. Samuel: Fel 1: Det är *inte* en ”tolkning” av sinnesintryck. Det är en identifikation. Fel 2: Om du vet att en stol är ett exempel på en möbel, då är det inte fel. Varför skulle det vara fel? Kan man lära sig *ordet* möbel före man lär sig *ordet* stol? Ja. Men om du *inte* vet att det finns stolar, bord eller vad det nu må vara för möbler, då förstår du *inte* begreppets innebörd.

  Det finns otaliga exempel på motsägelser och orimligheter folk kan spotta ur sig om de bara lär sig orden men *inte* begreppen eller vilka fakta som, i tur och ordning, gav upphov till dem. Ett komiskt sådant jag en gång såg var ett barn som kunde *ordet* ”mormor” men ändå kunde fråga sin mormor: ”Har du inga egna barn du kan leka med?” Det här barnet förstod uppenbarligen inte begreppet ”mormor”.

  Man kan, inom vissa ramar, lära sig ord i ”fel” *kronologisk* ordning; det gör inget så länge man kopplar begreppet tillbaka till verkligheten, genom att identifiera att med möbel menar vi saker som stolar och bord. När du gör det identifierar du den *logiska* hierarkin, det vill säga vilka begrepp som behövs för att kunna bilda, förstå och definiera begreppet. Principen är densamma för högre abstraktioner som ”atom” eller ”rättvisa” eller vad det nu må vara. (Denna specifika fråga besvarade Ayn Rand i ITOE.)

  1. Nu är det väl ändå så att ord som ”mamma”, ”pappa”, ”mormor”, o.s.v. från början (d.v.s. när ett barn först börjar använda dem) fungerar som egennamn, inte som allmänbegrepp. Det är först när barnet upptäcker att andra barn också har mammor, pappor, mormödrar, o.s.v. som det blir till ett allmänbegrepp.

 3. Carl: Frågan om ”tolkning” eller ”identifikation” tror jag är delvis semantisk och i den mån den inte är det är den irrelevant för min poäng — man ”ser” inte stolar. Möjligen kan man sträcka sig till att man ser färger och geometrier, men att benämna det ”stol” är tolkning/identifikation.

  Visst kan man förstå begreppet möbel (samlingsbegrepp) utan begreppet stol. Man kan lära sig vad en hund (samlingsbegrepp) är innan man lär sig hundraser och att de är en delmängd av samlingsbegreppet. Man kan lära sig vad radioaktivitet (samlingsbegrepp) är innan man lär sig alfa-, beta- och gammastrålning. Det finns faktiskt otaliga exempel på hur samlingsbegrepp kan läras först.

  De logiska relationerna mellan begreppen är viktiga och otvetydiga. Alfastrålning är en delmängd av radioaktivitet och taxar är en delmängd av alla hundar.

  Dock finns ingen naturlig ‘kronologisk ordning’ mellan dem — vilket jag anser visas väl med hur man utan vidare kan lära sig begreppen ”hund” och ”radioaktivitet” före specialfallen av respektive begrepp. Att begreppen ”tax”, ”stol” eller ”alfastrålning” skulle ha prioritet över sina respektive samlingsbegrepp är godtyckligt eftersom man utan vidare skulle kunna definiera samlingsbegreppen först — i vissa fall ”ostensivt”.

  (Ang. begreppet mormor är väl den rimligaste förklaringen att barnet använde ”mormor” som benämning på personen ifråga. Det har inget med begreppsbildning att göra.)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s