Lösenordsskyddad: Reduktion av ”sense of life”

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Annonser

Åldersgränser

På vilka grunder kan staten dra gränsen för när man är myndig i lagens ögon?

Det finns en ålder när nästan alla människor kan förväntas ta hand om sig själva. Men varför är det just 18? Det finns många som är kapabla att ta hand om sig själva redan när de är 17, en del kan göra det när de är 16. Det finns dessutom många som är 19 och 20 som inte verkar kunna ta hand om sig själva. Så varför just 18? Varför inte 17 eller 19? Man kan också säga att det finns inget som säger att bara för att man ena dagen var 17 och nästa dag blir 18 så har man helt plötsligt blivit mycket mognare. Så var man drar den här gränsen verkar helt godtyckligt.

En del som har studerat filosofins historia kan säkert relatera det här problemet till ”skäggproblemet”. Det vill säga hur många hårstrån krävs det för att din ansiktsbehåring ska räknas som ett skägg? Det verkar inte finnas någon klar gräns för detta. Men saken är den att vi behöver inte känna till exakt var gränsen går för att utan problem kunna göra en skillnad på en person med ett skägg som Charles Darwin och en person som är lika slät som en barnrumpa.

Saken är den att inom ett visst intervall så kan man räkna det som skägg och inom ett annat intervall räknas det som stubb och, möjligen, inom ytterligare ett intervall räknas man som rakad. Principen är densamma här. Vi behöver inte veta den exakta gränsen. Det finns ingen grund för att säga att det inte finns någon väsentlig skillnad på en vanlig 12 åring och en vanlig 35 åring. Skillnaden glasklar. Det finns däremot en grund för att säga att inom ett visst intervall, säg mellan 16 och 20, kan alla eller nästan alla förväntas ta hand om sig själva och bör därför betraktas som vuxna i lagen ögon.

Nu kan någon fråga sig: Varför inte tillåta individuella tester istället? Jag anser att detta är en farlig idé. I synnerhet i dessa dagar när de flesta politiker tror att vi alla antigen är inkompetenta, även när vi är vuxna, att ta hand om oss själva. Att försöka bevisa för politiker att vi kan ta hand om oss själva, innan vi har de lagliga befogenheterna att ta hand om oss själva, är inte bara opraktiskt. Det är dessutom farligt eftersom politikerna lär sätta upp en massa godtyckliga och orimliga krav som är svåra eller omöjliga att leva upp till.

Därför är det mycket mer praktiskt och säkert att istället dra en gräns, inom ett rationellt intervall, där alla från och med de passerar denna gräns kommer att betraktas som myndiga. Sedan är det upp till staten om den ska bevisa att du inte är myndig eller inte. Bevisbördan ligger alltså på staten att bevisa det. Bara fråga dig själv: Vill du att du ska behöva bevisa för staten, innan du har haft en chans att visa att du kan ta hand om dig själv, att du kan ta hand om dig själv? I synnerhet om staten dessutom lär ställa alla möjliga bisarra krav på dig.

Ska man legalisera dueller?

Nej, absolut inte. Vad är en duell? Det är en uppgörelse mellan två personer som vill slåss tills någon börjar blöda eller dör. De behöver inte slåss. En duell kan även ske med pistol i vilket fall syftet är att någon ska dö, inte bara blöda.

En del säger nu: Varför ska detta inte vara tillåtet, om de gör det frivilligt? Det ska inte vara tillåtet eftersom det finns ingen rätt att skada eller mörda andra människor. Att du vill skada eller mörda någon lika mycket som någon annan vill skada eller mörda dig, varför ni båda ställer upp ”frivilligt”, gör därför ingen skillnad.

Det finns ingen essentiell skillnad på sådana här dueller och ett barslagsmål eller ett ”affärsuppgörelse” mellan två gäng. Det finns ingen rätt att starta ett barslagsmål eller ett gängkrig eller en duell.

Det finns en rationell anledning till att man förbjöd dueller. Man började betrakta det som en ociviliserad, primitiv kvarleva. Man insåg snabbt att det i lagens ögon inte var något annat än ett försök till misshandel och/eller mord. I ett civiliserat samhälle ska man inte lösa sina konflikter med våld.

Hur är det då med boxning och andra kampsporter? Situationen är inte alls densamma eftersom skadorna och dödsfallen är olyckshändelser. Man har regler som syftar till att minimera riskerna för deltagarna. Man har handskar för att minska skadorna på sig själv och motståndaren. Ibland har man även huvudskydd. Man kan vinna på poäng, inte bara genom att mörbulta sin motståndare till medvetslöshet eller värre. Man har en domare som stoppar matchen om någon blir alldeles för skadad.

För att boxning och andra kampsporter ska sanktioneras av lagen måste det till sådana här regler för att minska riskerna för skador och dödsfall. Men i en duell eller ett slagsmål eller ett gängkrig är det inte en olyckshändelse. Hela poängen är ju att skada eller döda varandra.

Vad tycker du om Wikileaks?

Vad är din åsikt om ”whistleblowers”? Vad tycker du om Wikileaks? Låt mig behandla den vidare frågan först, sedan säger jag vad jag tycker om Wikileaks. Generellt sett anser jag att det är bra med ”whistleblowers”. När det förekommer överträdelser eller brott då kan och bör man, under vissa villkor, göra detta känt för allmänheten. Det räcker inte med att det är moraliska överträdelser. Det måste vara lagliga överträdelser.

Om du jobbar för ett företag som inte gör något olagligt, och du har gått med på att inte avslöja vad företaget gör, då vore det omoraliskt av dig att gå ut med vad du vet, bara för att du ogillar en särskild policy. Inte ens om policyn faktiskt är omoralisk har du rätt att gå ut med vad du vet. Det vore nämligen ett kontraktsbrott från din sida. Det måste vara fråga om riktiga brott med riktiga offer.

Om du bryter mot ditt eget kontrakt då finns det ett riktigt brott med ett riktigt offer, nämligen företaget, och det är du som står för den lagliga såväl som moraliska överträdelsen. Man kan inte bekämpa omoraliska policies genom att själv kränka andras rättigheter. (Jag anser inte nödvändigtvis att man ska gå ut med information som bara bevisar att företaget bara bryter mot irrationella och omoraliska lagar. Så om företaget du jobbar för bryter mot antitrustlagar och du vet det, då har du ingen moralisk skyldighet att gå ut med det.)

Det finns mer komplicerade fall. Ta Climategate. De som tog ut denna information gjorde helt rätt. Varför? Det var fråga om vetenskapsmän som manipulerade vetenskapliga data för att få deras hypotes att framstå som starkare än vad den är. Om vetenskapsmännen jobbade för en privat organisation då vore det illa nog. Men man ska komma ihåg att dessa vetenskapsmän försörjs helt eller delvis av staten. Deras ”vetenskap” används sedan av politiker som ett argument för att kränka våra rättigheter, strypa vår frihet och begränsa vår framtida levnadsstandard. Och dessa manipulerande vetenskapsmän vet det. Så att göra denna information känd gör det möjligt för oss att försvara oss mot de politiker som, på ovetenskapliga grunder, vill inskränka vår frihet. Vetenskapsmännen bröt dessutom mot lagen genom att medvetet förstöra eller vägra ge ut data som skulle avslöja deras manipulation. Detta är vetenskapliga data som den skattebetalande allmänheten har rätt till just precis eftersom den producerats med hjälp av skattemedel. Så att göra dessa moraliska, vetenskapliga och lagliga överträdelser kända för allmänheten är, under dessa omständigheter, i allra högsta grad moraliskt.

Principen är densamma för staten. Om du ser att staten bryter mot sina egna lagar och regler, och du anser att det är ett hot mot våra rättigheter, då har du moraliskt sett har rätt att försöka gå ut med viss information. Om du stöter på bevis för att staten spionerar på sin egen befolkning utan stöd i lagen, eller bedriver hemliga ”organlotterier” (a la Torbjörn Tännsjö) vid sjukhus, eller avrättar oskyldiga människor vid hemliga koncentrationsläger, då är det ju inget snack om saken.

Men det finns en generell begränsning för vilken sorts information du kan sprida ut. Du har ingen rätt att sprida ut information som påverkar statens legitima arbetsuppgift: att skydda individens rättigheter. Vilket betyder information som berör landets säkerhet, militära hemligheter och angelägenheter, informatörer, agenter, etc. Det inkluderar även sådana saker som att polisen hjälper vittnen eller offer för brott genom att tillfälligt eller permanent ge dem en ny hemlig identitet.

Detta för mig till Wikileaks. Baserat på vad som har kommit ut ser jag inget moraliskt berättigande för vad denna organisation gör. Man har spridit ut information om informatörer och medhjälpare till USA:s militär i Irak och Afghanistan. Man har spritt ut information som gör det svårare för USA att försöka upprätta en god diplomatisk relation med andra länder. Det har, till ingens överraskning, kommit ut att al-Qaida och andra terroristorganisationer redan har börjat använda sig av uppgifter från dessa dokument för att kunna planera framtida terroristattacker.

Det finns ingen sådan ”rätt till information”. Här är en analogi. Anta att polisen skyddar vittnen mot maffian inför en rättegång. Det finns ingen ”rätt” att veta vilka dessa vittnen är eller var de håller hus. Om någon du nu säger: ”Ja, men tänk om det finns korrupta poliser? Jag vill bara föra ut dokument som bevisar det”, då säger jag att du har ingen rätt att föra ut dessa dokument om det också avslöjar vittnenas identitet, vilket hjälper maffian att göra slut på dem.

Jag anser därför att Wikileaks är en kriminell organisation och att alla inblandade ska arresteras och dömas för spioneri åt fienden. Det inkluderar i allra högsta grad Julian Assange. Assange är ingen hjälte, han är, genom att aktivt hjälpa grupper som al-Qaida och länder som Iran, en del av fienden och, moraliskt sett, en medhjälpare till mord. (Det faktum att libertarianer ser honom som en slags hjälte, eftersom han underminerar staten, utgör ytterligare bevis för hur genomrutten libertarianismen är som rörelse.) Jag anser också att den som har fört ut dessa hemliga dokument till Wikileaks är landsförrädare. De bör få livstid eller avrättas.

Det finns en fantastiskt bra artikel som jag håller med om fullständigt. Den är skriven av Keith Yost för The Tech. Den heter ”The Nihilism of WikiLeaks and Julian Assange compromises U.S. security”. Jag har ingen aning om vem den här Yost är, men han skriver otroligt bra. Jag är nästan säker på att han har tagit intryck från vad utrikespolitiska kommentatorer från Ayn Rand-institutet har sagt de senaste åren. En sak som tyder på det är att hans artikel är helt fri från moraliska tvivel. Vilket är lika ovanligt som det är befriande.