Lösenordsskyddad: Premissmetoden

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Annonser

Vad är principen?

Har antitrust, diktatur, anarkism och försiktighetsprincipen något gemensamt? Vad är principen som förklarar alla fyra företeelser?

Att säga ”Alla är fel”, är sant, men det är inte riktigt det jag är ute efter. Jag är ute efter en princip, dvs en fundamental och generell sanning som kan förklara alla dessa och många andra företeelser.

Jag säger att om det nu finns en princip som kan förklara alla fyra företeelser, då ligger nyckeln i att verkligen börja tänka på antitrustlagarnas natur. Och jag säger att nästa steg är att tänka i termer av logiska och praktiska implikationer.

Ta försiktighetsprincipen. Det är ingen lag som antitrust, men om man baserade lagarna på denna princip, vad skulle det då få för konsekvenser? Hur skulle de lagarna se ut? Vilken makt skulle det ge politikerna? Hur mycket makt skulle det ge politikerna?