Profiter är moraliska

De fem största oljebolagen rapporterar just nu rekordprofiter. Tillsammans genererade de en profit på 250 miljarder kronor. För hela året 2006 beräknas deras samlade profiter bli på 1000 miljarder kronor. Eftersom det är sant att en stor del av dessa profiter beror på stigande oljepriser, är det många politiker, inte minst i USA, som försöker göra billiga politiska poänger på detta. De menar att den amerikanska allmänheten ”rånas” av oljebolagen som anklagas för att ta ut orimliga ”överpriser”.

Demokraternas ledare i Senaten, Harry Reid, sade: ”Americans are paying near-record gas prices, oil companies are reaping billions in profits, but the response from the Oil Men in the White House and the Republicans in Congress has been billions for Big Oil and a backhand to the American people.” Oljebolagens rekordprofiter betraktas alltså som verket av plundring och ses därför som moraliskt obscena. Följaktligen bemöts oljebolagen av hat och förakt. Men oljebolagen förtjänar inte detta. Oljebolagen förtjänar vår beundran. Ty deras rekordprofiter är i allra högsta grad moraliska bedrifter.

Profiter är inte stöld. Det är varken stöld från arbetarna eller stöld från kunderna. Profiter är skapade. Hur skapas profiter? De skapas genom att kapitalisterna tar något av ett mindre värde och förvandlar det till något av ett större värde.

Skogsbolagen hugger ned träd och säljer dem. Ikea gör sedan möbler av dem och säljer dem. Pappersbolagen gör papper av dem och säljer det. Möbler och papper är, för oss kunder, mer värt än en massa orörda träd i en skog. Möbel- och pappersbolagen kan endast göra en vinst genom att förvandla något av ett mindre värde, i det här fallet träd, till något av ett större värde, möbler och papper. Det är denna skillnad mellan större och mindre värden, dvs intäkter och kostnader, som gör att profiter skapas. Alla blir rikare, ingen blir fattigare. Ingen exploatering eller plundring förekommer. Allt som sker är att kapitalisterna producerar värden som de är villiga att erbjuda andra i ubyte mot andra värden. Och ett utbyte sker endast så länge alla tjänar på det.

Samma princip gäller även för oljebolagen. Vad de gör är att de tar otillgänglig och därför oanvändbar och därför värdelös olja, upp ur marken. Genom att göra det gör de den tillgänglig och därmed användbar och därför, givet vårt praktiskt taget oändliga behov av energi, väldigt värdefull. De flesta av oss är inte villiga att betala ett öre för oanvändbar olja, men vi är desto villigare att betala dyrt för oljan vi behöver för våra bilar, hus, produktion, etc. Så vad oljebolagen gör är att de skapar värden, varor, välstånd. Ju bättre de är på att tjäna människors behov av olja, desto större blir deras profiter.

Alla värden måste produceras. Det är bland annat därför som produktivitet är en dygd. Även om oljebolagen, för tillfället, drar nytta av stigande oljepriser, betyder det inte att profiterna inte är deras förtjänst. För att skapa profiter krävs bra mycket mer än tur. Det kräver kapital och hårt arbete. Det krävs kapital för att göra produktionen möjlig och det krävs arbete för att styra upp produktionen. Detta arbete är framför allt av en intellektuell natur, men det är inte desto mindre arbete. Produktivitet handlar inte primärt om muskler, utan om hjärna.

Kapitaliternas verktyg för att styra upp produktionen är deras kapital. Med hjälp av deras kapital investerar de i alla maskiner och verktyg som krävs för att bedriva själva produktionen. De använder även kapital för att anställa folk. De står även för allt kapital som krävs för att utveckla ny teknik och finna nya fyndigheter. Samtidigt måste de själva eller också en företagsledning ta reda på hur man på det mest effektiva sättet kan få upp oljan ur marken och transportera den. De måste samordna en verksamhet som är utspridd över hela jorden, som ofta berör tusentals människor, och som kräver en planering som ofta sträcker sig över flera år. De måste göra allt detta samtidigt som de tar hänsyn till alla risker, allt som kan gå fel. För att inte tala om regeringarna under vilka de arbetar, som helt plötsligt kan få för sig att införa en ny reglering eller en ny skatt, eller, i värsta fall, socialisera oljefälten.

Oljebolagens profiter är först och främst verket av kapitalisternas investeringar, risktagande och förmåga att styra upp produktionen på det mest effektiva sätt, något som ju verifieras i deras förmåga att bedriva en lönsam massproduktion av olja. Följaktligen förtjänar oljebolagen sina profiter helt och fullt. Det är vidare helt i sin ordning att betrakta dessa rekordprofiter som moraliskt sett beundransvärda bedrifter. För de är i sanning belöningen av moralisk dygd.

Annonser

3 reaktioner på ”Profiter är moraliska

  1. För att få lite perspektiv på den här saken bör man också läsa George Reismans två senaste bloggposter, som handlar om hur statliga ingrepp och miljörörelsens inflytande får profiten (i ekonomin som helhet) att stiga i förhållande till lönerna.

  2. Man bör också lägga till att staten antagligen tjänar långt mer än oljebolagen på bensinen. Exxons vinst är 9.7 cent per dollar. Jag har en känsla av att bensinskatter drar in långt mer än så.

  3. […] Kapitalisterna skapar sina profiter genom att stoppa in någonting i produktionen av mindre värde o…. Företagsledarna skapar sina höga inkomster genom att styra upp produktionen så effektivt som möjligt. För detta hårda arbete är kapitalisterna uppenbarligen villiga att betala stora summor. Det är kapitalisterna som betalar arbetarnas löner, inklusive företagsledarnas, inte arbetarna som betalar kapitalisternas profiter. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s