Därför bög.

Redheadmaniac har radat upp tio orsaker till att bli bög. Och jag måste medge. Jag vet inte hur man ska bemöta hans argument. Kan du? Är det ens möjligt? Finns det något enstaka argument som inte stämmer?

Annonser

Vänstern vs fakta

Som alltid misslyckas vänstern med att basera sitt stöd för sin socialism på fakta. Är det inte Kuba som lyfts upp som ett exempel på socialismens påstådda förträfflighet, är det något annat. På sistone har den alltmer socialistiska diktaturen Venezuela används av vänsterdebattörer som ett sådant annat exempel. Men som bloggaren Aqurette visar i ett inlägg om Venezuelas ekonomi, finns det inte mycket som imponerar med Venezuela. Faktum är att i den mån man kan säga att någonting imponerar i Venezuela beror det snarare på oljepriserna och på relativt låga skatter, än på något annat.

”The Lynching of Big Tobacco”

Alex Epstein från ARI har skrivit en ny op-ed, ”The Lynching of Big Tobacco”. Det Epstein berättar om i denna op-ed är något av det värsta jag har läst på mycket länge:

America is a nation that reveres the fact that ours is ”a government of laws, not of men.” Under this principle, members of government can use their power only to enforce known and clearly defined laws. As a result, we do not worry about losing our property or being thrown in jail just because we are unpopular or because some government official dislikes us.

The rule of law is a precondition of a free society, but by itself does not guarantee that freedom will be protected; it is possible for citizens and lawmakers to pass laws that violate individual rights. Thus, it is crucial that citizens have political and legal recourse to argue for a law to be changed, repealed or overturned. What a proper legal system must not allow, however, is for anyone to take the law into his own hands; when such vigilantism is allowed in place of the rule of law, no one’s rights are safe.

Any American who understands the importance of this principle should be concerned with the case of Engle vs. Liggett Group, on which the Florida Supreme Court is set to render final judgment. The 2001 Engle verdict ordered tobacco companies to pay $165 billion in immediate, punitive damages in the name of their alleged crimes against 700,000 Florida smokers.

The unprecedented punishment was arrived at via a trial that, as documented thoroughly by a 2003 appellate ruling overturning the verdict, flouted the law to a staggering degree.

Läs resten här.

Avslöjande citat

Miljörörelsens drivs av ett enormt hat för människan. Det illustreras på många sätt. De säger sig bry sig om miljön eftersom det är viktigt för våra liv. Då industrialiseringen och kapitalismen har gjort våra liv betydligt bättre, längre och renare, då skulle man kunna tro att de värnar om industrisamhället. Men i själva verket är de emot industrisamhället, de vill nämligen lägga ned industrisamhället. Detta avslöjar deras sanna natur.

Deras hat för människan låter sig uttryckas på många olika sätt i deras praktiska politik, och det härstämmar från den irrationella principen att den orörda naturen håller ett intrinsikalt värde. Enligt denna premiss följer det mycket riktigt att människan inte har rätt att leva. Ty människan måste forma om naturen så att den tjänar hennes behov, om hon ska överleva. Men om den orörda naturen har ett intrinsikalt värde, då har människan ingen rätt att forma om den för hennes syfte. (För de som vill ha en mer detaljerad redogörelse av miljörörelsen läs George Reismans essä ”The Toxicity of Environmentalism”.)

Men för att veta vad det är som driver miljörörelsens ideologiska kärna, behöver vi inte studera implikationerna av deras politik. Vi behöver bara lyssna på vad de har att säga:

The right to have children should be a marketable commodity, bought and traded by individuals but absolutely limited by the state.
—Kenneth Boulding, originator of the “Spaceship Earth” concept (as quoted by William Tucker in Progress and Privilege, 1982)

We have wished, we ecofreaks, for a disaster or for a social change to come and bomb us into Stone Age, where we might live like Indians in our valley, with our localism, our appropriate technology, our gardens, our homemade religion—guilt-free at last!
—Stewart Brand (writing in the Whole Earth Catalogue)

Everything we have developed over the last 100 years should be destroyed.
—Pentti Linkola

I suspect that eradicating smallpox was wrong. It played an important part in balancing ecosystems.
—John Davis, editor of Earth First! Journal

Fler avslöjande citat finner ni här.

Ett tredje alternativ

Historikern Victor Davis Hanson skrev nyligen:

With the collapse of the Soviet Union, Marxism was discredited as an unworkable–and often murderous–alternative to consumer capitalism. Eastern Europe was freed and began to prosper in a manner unimaginable just a decade earlier. China and India jettisoned statism, and found prosperity by emulating Hong Kong, Japan, Singapore, South Korea, and Taiwan. South America was democratizing and began to liberalize its economies (with mixed success).

Here in the U.S., Americans grew freer and richer than at any time in their history. In contrast, Europe’s creeping democratic socialism left much of the continent with low economic growth, high unemployment, a demographic crisis, and a growing cultural pessimism. In short, there was global proof that the more individual freedom and capitalism, the more the good life followed.
Why, then, are socialists such as Hugo Chavez in Venezuela and Evo Morales in Bolivia now expanding an anti-capitalist bloc in Latin America–nationalizing companies, jailing dissidents, and whipping up the cult of Che Guevara and Fidel Castro from Peru to Mexico?

Take away the $300-500 billion in windfall profits piled up in the coffers of the oil-exporting nations recently, and Hugo Chavez becomes just another spluttering Castro, hardly able to pay for his bankrupt populism in Venezuela, much less export it beyond his borders. Without petroleum largesse, Iran’s Mohammed Ahmadinejad could afford neither a multi-billion-dollar nuclear weapons program nor costly subsidies for terrorist groups like Hezbollah and Hamas. Vladimir Putin’s crackdown on capitalists, political freedom, and further Russian reforms comes only because he controls energy exports vital to the world economy. (Victor Davis Hanson, ”How Oil Lubricates Our Enemies”, The American Enterprise.)

Härvidlag slutar de flesta att tänka och konstaterar bara pragmatiskt: ”Vi måste göra oss kvitt med vårt beroende av oljan.”

Om det faktum att det inte är en bra idé att göda tre mer eller mindre fientliga diktaturer inte övertygar (för det vore, i deras ögon, ett alldeles för egoistiskt övervägande), säger de att vi måste göra det med hänsyn till ”växthuseffekten”. Vi måste sluta vara så ”själviska”, säger de. Vi måste anpassa oss, ändra vårt sätt att leva. Minska på konsumtionen av olja. Vi måste köra mindre bil, mindre flyg, värma våra hus mindre. Men oroa oss ska vi inte göra. ”Vi kommer på något sätt och i någon avlägsen framtid att klara oss utan olja”, säger de. Och sedan tillägger de: ”Tänk på era barn och barnbarn.” Tyngda av skuldkänslor, går folk med på det. Men varför i hela fridens namn ska vi låta några oljeparasiter till diktatorer få styra över hela vår tillvaro? ”Men tänk på växthuseffekten!”, skriker politikerna. Växthuseffekt eller inte. I praktiken betyder politiken att vi i sann altruistisk anda ska offra vår levnadsstandard. Allt bara för att vi har blivit presenterade med det alternativet att göda diktatorer med pengar. Men det är ett falskt alternativ. Det finns ett tredje rationellt och egoistiskt alternativ. Låt CIA plocka Chavez, se till att svara på Irans terrorkrig mot väst, och sluta upp med allt fjäskande för Putin. Alternativet är rättvisa.